Privacy Policy

Delta56, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Delta56.

Verwerking van persoonsgegevens

Delta56 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Delta56, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Delta56 verstrekt. Delta56 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Etc…..

Waarom Delta56 gegevens nodig heeft

Delta56 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Delta56 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Delta56 gegevens bewaart

Delta56 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met derde

Delta56 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoeken

Op de website van Delta56 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Delta56 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Cookies

Delta56 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Delta56 bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Delta56 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Delta56 heeft hier geen invloed op.

Delta56 heeft Google geen toestemming gegeven om via Delta56 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Delta56. Delta56 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Delta56 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Delta56 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Delta56 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Delta56. www.delta56.nl is een website van Delta56.

Delta56 is als volgt te bereiken:
Delta56
Industrieweg 56
3641 RL Mijdrecht

Delta56 en andere websites

Op de site van Delta56 treft u een aantal links aan naar andere websites. Delta56 kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Delta56.

Wijzigingen

Delta56 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Delta56.

Disclaimer

Delta56 behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker van www. delta56.nl of een ander door ons beheerde website, mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www. delta56.nl of een ander door ons beheerde website, opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Delta56 (ook niet via een eigen netwerk).